Allscripts - luka Skip to Content
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות

Allscripts

אולסקירפט חברה אמריקאית גדולה שרכשה את הסטארטאפ הישראלי דיבימושיין
אשר מטרתה היא לאפשר תקשורת ישירה בין החברות השונות המספקות שירותים רפואיים לבין הרופא המטפל במטופל וצריך לדעת את כל ההיסטוריה הרפואית שלו.
המחקר ופיתוח של החברה ממוקם בבאר שבע מטעמים אידאולוגיים להחיות את הנגב והמרכיב האנושי חשוב מאד למנכ"לית.
דבר נוסף שהרשים אותנו מלבד הבחירה הגאוגרפית להתמקם בדרום , העשייה בתחום שישפר את החיים של כולנו,
זו חברה עם הנוכחית הנשית הגבוהה ביותר שראינו לאחרונה בעולם ההנדסה והפיתוח.
בשיתוף פעולה עם אורבך הלוי אדריכלים והמנכ"לית של החברה ייצרנו שפה שמחברת בין הנופים של המדבר שנוצרו ממרקם אייקונים מעולם הרפואה.
חדרי הישיבות שנקראו על שם המדענים המובילים במאה האחרונה קיבלו גם הם אייקונים ייעודיים לתחום המחקר שלהם.
המטרה ליצור שפה גרפית עם התייחסות עמוקה לאופי האנשים והעשייה , תוך כדי הוספת צבע ועניין.
בקפטריה עבדנו על המפגש בין גרפיקה לאומנות בצבעים של שחור ולבן.

צילום: עוזי פורת

עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | קפיטריה | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | שילוט | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | קפיטריה | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | שילוט | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | חברת אולסקרייפט | קפיטריה | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות
Back top top