Fitness 22 - luka Skip to Content
Big 5

Fitness 22

חברת אפליקציות בעולמות הכושר והספורט, היה לנו חשוב לייצר תחושה של מהירות, עדכנות, שפה גרפית שתייצר תחושה דיגיטלית.

שימוש בצבעוניות עזה של אפליקציות ואלמנטים מעט מרצדים יצרו את חווית לקוח זו.

בדלפק הכניסה שילבנו לוגו מואר ומינימלי ועשינו שימוש בתאורת ניאון עם הסלוגן של החברה.

ארונות החשמל בכניסה קיבלו חירוץ גרפי שהפך אותם מנטל לאלמנט עיצובי מהמם.

הדרישה של הלקוח לזכוכיות היתה פרטיות דינמית, כלומר לא כל החדרים היו צריכים אותה כמות של פרטיות, וכדי ליצור משהו מתמשך ולחזק את תחושת המהירות יצרנו גל דומיננטי על הזכוכיות.

בקיר הכניסה יש דמוי קיר טיפוס מהמם.

צילום: עוזי פורת

Big 1
Small 10
Small 7
Small 9
Small 2
Small 3
Small 5
Big 3
Small 1
Small 6
Small 8
Small 4
Big 6
Big 2
Big 4
Fitness Big1
Back top top